fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Visie op samenwerking ouders-school

Ouders en school kunnen samen zorgen voor optimale omstandigheden waarin kinderen zich ontwikkelen. Wij zien ouders dan ook als educatieve partners van de school. In een klankbordbijeenkomst met ouders de volgende visie op samenwerking tussen ouders en school geformuleerd:

Op basis van vertrouwen en wederzijds respect tonen wij

- school en ouders - onze betrokkenheid

door open en transparant samen te werken,

zodat elk kind zich veilig en binnen de eigen mogelijkheden kan ontwikkelen.

De kernwaarden van waaruit wij, school en ouders, samenwerken zijn:

  • vertrouwen
  • wederzijds respect
  • transparantie

Dat wij dit belangrijk vinden laten wij (school en ouders) op de volgende manier zien in ons gedrag. Wij zijn hierop aanspreekbaar.

  1. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen, ieder vanuit onze eigen rol. Wij respecteren elkaars grenzen en zoeken bij meningsverschillen een oplossing die in het belang is van een goede ontwikkeling van het kind.
  2. Wij communiceren met elkaar in plaats van over elkaar. Als er iets is, dan bespreken we dat eerst met de betrokken persoon. Wij geven elkaar op een respectvolle manier feedback èn wij geven elkaar complimenten.
  3. Als wij iets niet begrijpen, dan stellen wij daar een vraag over aan de direct betrokkene. Wij passen ANNA toe: Alles Navragen, Niets Aannemen).
  4. Besluiten worden genomen in het belang van het kind. Daarbij laten leerkrachten aan ouders merken dat zij hun kind echt zien en begrijpen. Ouders laten aan de leerkracht merken dat zij vertrouwen hebben in hun professionaliteit.
  5. Ouders en school informeren elkaar. We zijn daarbij eerlijk en duidelijk en transparant.