fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Bewegingsonderwijs

Gym

Bewegingsonderwijs (gym) is een vast onderdeel van ons onderwijsprogramma. Het vak wordt verzorgd door de leerkrachten van de school die daartoe zijn bevoegd. Het doel van de gymlessen is plezier hebben in het samen spelen en bewegen. 

De groepen 1 en 2 maken gebruik van het inpandige speellokaal. Groep 3 gymt één keer in de week in het speellokaal of buiten op het plein. Op vrijdag gymmen zij in De Tienvoet. De andere groepen maken voor de gymlessen gebruik van sportaccomodatie De Tienvoet. Zij lopen heen en terug onder begeleiding van hun leerkracht.

Groep 4 heeft op woensdag gym en op donderdag schoolzwemmen.

Groep 5 gymt op woensdag, samen met groep 4.

Groep 6, 7 en 8 hebben op maandag en donderdag gym.

Het gebruik van sportkleding is verplicht. Vanaf groep 3 wordt verwacht dat de leerlingen zichzelf kunnen aankleden. In verband met het voorkomen van voetwratten wordt het dragen van gymschoenen sterk aanbevolen. In groep 1 en 2 zijn turnschoentjes toegestaan. Bij het vergeten van gymkleding mag een leerling op blote voeten meegymmen. In verband met de veiligheid adviseren wij lang haar in een staart te binden en sieraden af te doen. Als een leerling niet mee kan gymmen, dan verwachten wij van de ouders een bericht hierover.

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen maakt onderdeel uit van het vak bewegingsonderwijs. Het zwemonderwijs sluit aan op de verschillende vaardigheden van de leerlingen. De leerlingen die nog geen diploma hebben behaald, worden het meest intensief begeleid.

De leerlingen van groep 4 zwemmen op donderdagmiddag in zwembad de Wellen in ’s-Gravendeel. Zij worden met een bus gehaald en gebracht. De eigen bijdrage voor het schoolzwemmen bedraagt € 50,- per leerling. U krijgt hiervoor aan het begin van het schooljaar een factuur van Gemeente Binnenmaas.

Alle leerlingen krijgen een persoonlijke zwempas van Zwembad de Wellen. Met deze pas kunnen de leerlingen buiten het schoolzwemmen tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan het vrijzwemmen en leuke activiteiten bij Zwembad de Wellen.