fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Bewegingsonderwijs

Gym

Bewegingsonderwijs (gym) is een vast onderdeel van ons onderwijsprogramma. Het vak wordt verzorgd door vakleerkrachten en/of leerkrachten van de school die daartoe zijn bevoegd. Het doel van de gymlessen is plezier hebben in het samen spelen en bewegen. 

De kleuters gymmen in het inpandige speellokaal onder begeleiding van hun eigen leerkracht. Tot aan de kerstvakantie doen de groep 2-leerlingen uit groep 2-3 met de kleuters mee. Daarna krijgen zij als volledige groep 2-3 gymles in De Tienvoet.

Groep 3-leerlingen hebben één keer in de week les van een vakdocent bewegingsonderwijs in De Tienvoet en één keer in de week les van de eigen leerkracht in het speellokaal van de school of buiten op het plein.

Groep 4 heeft één keer in de week een gymles in De Tienvoet en één keer in de week zwemles.

Vanaf groep 5 hebben alle groepen twee keer in de week een gymles in sportaccomodatie De Tienvoet. Deze lessen duren 45 minuten en worden gegeven door een vakdocent bewegingsonderwijs (Lana Wolters). De leerlingen lopen heen en terug onder begeleiding van een medewerker van de school. De gymlessen in de Tienvoet vinden plaats op dinsdag en donderdag.

Het gebruik van sportkleding is verplicht tijdens de gymlessen in De Tienvoet. Vanaf groep 3 wordt verwacht dat de leerlingen zichzelf kunnen aankleden. In verband met de veiligheid en het voorkomen van voetwratten wordt het dragen van gymschoenen sterk aanbevolen. In groep 1 en 2 zijn turnschoentjes toegestaan. Bij het vergeten van gymkleding mag een leerling op blote voeten mee gymmen. In verband met de veiligheid adviseren wij lang haar in een staart te binden en sieraden af te doen. Als een leerling niet mee kan gymmen, dan verwachten wij van de ouders een bericht hierover.

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen maakt onderdeel uit van het vak bewegingsonderwijs. Het zwemonderwijs sluit aan op de verschillende vaardigheden van de leerlingen. De leerlingen die nog geen diploma hebben behaald, worden het meest intensief begeleid.

De leerlingen van groep 4 zwemmen op vrijdagochtend in zwembad de Wellen in ’s-Gravendeel. Zij worden met een bus gehaald en gebracht. Het aankleden na de zwemles is soms nog lastig. Het is fijn als de leerlingen op deze dag kleding aan hebben die zij zelfstandig kunnen aantrekken.

De eigen bijdrage voor het schoolzwemmen bedraagt € 50,- per leerling. U krijgt hiervoor aan het begin van het schooljaar een factuur van Gemeente Binnenmaas. Alle leerlingen krijgen een persoonlijke zwempas van Zwembad de Wellen. Met deze pas kunnen de leerlingen buiten het schoolzwemmen tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan het vrijzwemmen en leuke activiteiten bij Zwembad de Wellen.