fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Bewegingsonderwijs

De kleuters uit groep 1 en 1-2 gymmen op woensdag in het inpandige speellokaal onder begeleiding van hun eigen leerkracht. Op vrijdag krijgen deze groepen om de week een les taal- en rekendans vanuit Sport- en Dansstudio Binnenmaas. Deze methode gaat uit van het principe dat het (taal)geheugen wordt gestimuleerd in drie stappen: waarnemen, ervaren en toepassen. De praktijk wijst uit dat kinderen die met behulp van dans (beweging) oefenen, makkelijker en sneller leren dan kinderen die zonder dans oefenen.

In groep 3, 5, 6, 7 en 8 hebben de leerlingen op dinsdag en op donderdag een gymles in De Tienvoet. Deze gymlessen duren 45 minuten en worden gegeven door een vakdocent bewegingsonderwijs die werkt voor Regiekr8. 

De leerlingen uit groep 4 hebben ook op dinsdag een gymles in De Tienvoet, maar op donderdagmiddag een zwemles in zwembad de Wellen in ’s-Gravendeel. Zij worden met een bus bij school opgehaald en na de zwemles teruggebracht naar school. De eigen bijdrage voor het schoolzwemmen bedraagt € 50,- per leerling. Ouders krijgen hiervoor aan het begin van het schooljaar een factuur van de Gemeente Hoeksche Waard. 

Het gebruik van sportkleding tijdens de gymlessen in De Tienvoet is verplicht. Vanaf groep 3 wordt verwacht dat de leerlingen zichzelf kunnen aankleden. In verband met veiligheid en het voorkomen van voetwratten wordt het dragen van gymschoenen sterk aanbevolen. In groep 1 en 2 zijn turnschoentjes toegestaan. Wilt u regelmatig nagaan of de gymkleding nog past? In groep 4 is het aankleden na de zwemles soms nog lastig. Het is daarom fijn als de kinderen op deze dag kleding aan hebben die zij zelfstandig kunnen aantrekken.