fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Bewegingsonderwijs

De kleuters uit groep 1 en 1-2 gymmen op woensdag in het inpandige speellokaal onder begeleiding van hun eigen leerkracht. Op vrijdag krijgen deze groepen om de week een les taal- en rekendans vanuit Sport- en Dansstudio Binnenmaas. Deze methode gaat uit van het principe dat het (taal)geheugen wordt gestimuleerd in drie stappen: waarnemen, ervaren en toepassen. De praktijk wijst uit dat kinderen die met behulp van dans (beweging) oefenen, makkelijker en sneller leren dan kinderen die zonder dans oefenen.

In groep 3, 6, 7 en 8 hebben de leerlingen op dinsdag en donderdag een gymles in De Tienvoet. Deze gymlessen duren 45 minuten en worden gegeven door Lana Wolters. Zij is vakdocent bewegingsonderwijs en werkt voor Regiekr8. 

De leerlingen uit de groepen 4 en 5 hebben ook op dinsdag een gymles in De Tienvoet, maar op donderdag een zwemles in zwembad de Wellen in ’s-Gravendeel. Zij worden met een bus gehaald en gebracht. De eigen bijdrage voor het schoolzwemmen bedraagt € 50,- per leerling. U krijgt hiervoor aan het begin van het schooljaar een factuur van Gemeente Hoeksche Waard. Alle leerlingen krijgen een persoonlijke zwempas van zwembad de Wellen. Met deze pas kunnen de leerlingen buiten het schoolzwemmen tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan het vrijzwemmen en leuke activiteiten. Het aankleden na de zwemles is soms nog lastig. Het is daarom fijn als de leerlingen op deze dag kleding aan hebben die zij zelfstandig kunnen aantrekken.

Het gebruik van sportkleding tijdens de gymlessen in De Tienvoet is verplicht. Vanaf groep 3 wordt verwacht dat de leerlingen zichzelf kunnen aankleden. In verband met veiligheid en het voorkomen van voetwratten wordt het dragen van gymschoenen sterk aanbevolen. In groep 1 en 2 zijn turnschoentjes toegestaan. Wilt u regelmatig nagaan of de gymkleding nog past?