fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdragen

Aan ouders/verzorgers worden verschillende vrijwillige ouderbijdragen gevraagd:

Vrijwillige ouderbijdrage

Van alle ouders wordt een bijdrage gevraagd voor activiteiten buiten de lessen om. De hoogte van deze ouderbijdrage is € 41,50 per kind. De activiteiten die wij daarvan betalen zijn:

  • de schoolreis
  • het sinterklaasfeest
  • het voorleesontbijt
  • de vieringen van Kerst en Pasen
  • Nationale Pannenkoekendag
  • de afscheidsavond van groep 8

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen.

Aan het begin van het schooljaar krijgt u via de ouderraad een mail waarin u wordt verzocht de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Via de daarin ingevoegde link, kunt u direct betalen.

Schoolkamp

Voor het schoolkamp van groep 8 in mei wordt een extra betaling gevraagd. De hoogte van dit bedrag ligt rond de € 95,-. Ook deze ouderbijdrage kunnen wij niet verplicht stellen. Wanneer het kunnen betalen van de kosten van het schoolkamp een probleem opleveren, kunt u contact opnemen met de directeur voor overleg.

Schoolfoto

Elk schooljaar worden schoolfoto's gemaakt van uw kind en de groep van uw kind. U krijgt een code waarmee u de foto's zelf online kunt bestellen. Het is niet verplicht om de foto's af te nemen.

Acties voor een goed doel

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid wordt twee keer per schooljaar een actie voor een goed doel georganiseerd. Wij stellen het op prijs als u ons helpt een mooi bedrag bij elkaar te brengen dat ten goede komt aan mensen die dit hard nodig hebben. Uiteraard bent u niet verplciht hieraan mee te doen.