fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Plusaanbod

Binnen de groepen wordt op verschillende niveaus gewerkt, zodat kan worden aangesloten bij het individuele ontwikkelingsniveau van het kind. We onderscheiden daarbij de instructiegevoelige groep die de basisinstructie krijgt, de instructie-afhankelijke groep met kinderen die verlengde instructie nodig hebben, en de instructie-onafhankelijke groep met kinderen die een verkorte instructie krijgen. 

Paletgroep

Een aantal van onze leerlingen heeft behoefte aan meer uitdaging naast de geboden uitdaging in de groep. Deze leerlingen nodigen wij uit om mee te doen in de Paletgroep. Zij werken daarin 1 uur per week op een manier die niet in het verlengde ligt van het aangeboden schoolwerk en gaan op een ander manier aan het werk met verbreding van hun ontwikkeling, leren samenwerken, problemen oplossen en ‘out of the box’-denken. Samen mengen deze leerlingen zich in een kleurrijk palet. 

Leerlingen voor de Paletgroep worden tijdens de groepsbesprekingen geselecteerd door de leerkracht en de intern begeleider. De deelnemers aan de Paletgroep rouleren per periode. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat zoveel mogelijk leerlingen deel kunnen nemen. De leerlingen worden verdeeld in twee groepen: een voor leerlingen uit groep 4/5 en een voor leerlingen uit groep 6/7/8. Leerlingen uit groep 3 kunnen na de kerstvakantie ook mee gaan doen. 

Kangoeroeklas

Voor de scholen van CSG De Waard is er een regionale plusklas: ‘De Kangoeroeklas’. In de Kangoeroeklas wordt onderwijs aan excellente leerlingen verzorgd voor wie meer uitdaging naast de reguliere lessen nodig is. Meerbegaafde kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben zij behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen.

Kinderen kunnen deelnemen als zij kenmerken van hoogbegaafdheid of een hoge intelligentie hebben waarbij zij hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De kinderen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden.

Kinderen kunnen vanaf groep 5 voor de kangoeroeklas in aanmerking komen. De intern begeleider meldt deze kinderen aan bij de plaatsingscommissie van de Kangoeroeklas. Deze commissie besluit welke kinderen in aanmerking komen voor de Kangoeroeklas. Plaatsing in de kangoeroeklas is in principe voor 1 of 2 jaar. 

Uitgebreide informatie over de Kangoeroeklas kunt u vinden op de website van CSG De Waard.