fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Plusaanbod

Les op drie niveaus

Binnen de groepen wordt bij de kernvakken op verschillende niveaus gewerkt, zodat kan worden aangesloten bij het individuele ontwikkelingsniveau van een kind. We onderscheiden daarbij de instructiegevoelige groep die de basisinstructie krijgt, de instructie-afhankelijke groep met kinderen die verlengde instructie nodig hebben, en de instructie-onafhankelijke groep met leerlingen die een verkorte instructie krijgen. 

Beleidsplan

Voor leerlingen die op een bepaald gebied uitblinken, hanteren wij een beleidsplan voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Het uitgangspunt van dit beleidsplan is dat ieder kind dat uitblinkt op een vakgebied/talent elke dag binnen de eigen klas de mogelijkheid krijgt om zich verder te ontwikkelen op dat gebied (verdiepen/verbreden). De uitvoering van het beleidsplan wordt gemonitord door de coordinator hoogbegaafdheid, in samenspraak met de intern begeleider.

Kangoeroeklas

Voor de scholen van CSG De Waard is er een regionale plusklas: ‘De Kangoeroeklas’. In de Kangoeroeklas wordt onderwijs aan excellente leerlingen verzorgd voor wie meer uitdaging naast de reguliere lessen nodig is. Meerbegaafde kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben zij behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen.

Kinderen kunnen deelnemen als zij kenmerken van hoogbegaafdheid of een hoge intelligentie hebben waarbij zij hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De kinderen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden.

Kinderen kunnen vanaf groep 5 voor de kangoeroeklas in aanmerking komen. De intern begeleider meldt deze kinderen aan bij de plaatsingscommissie van de Kangoeroeklas. Deze commissie besluit welke kinderen in aanmerking komen voor de Kangoeroeklas. Plaatsing in de kangoeroeklas is in principe voor 1 of 2 jaar. 

Uitgebreide informatie over de Kangoeroeklas kunt u vinden op de website van CSG De Waard.