fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schooltijden

Ons lesrooster ziet er voor alle groepen als volgt uit:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur - 14.30 uur
woensdag: 08.30 uur - 12.30 uur

De buitendeuren worden vanaf 08:20 uur open gezet. De leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen dan zelfstandig de school binnen komen. Voor de leerlingen van groep 3 is het vaak nog best spannend om alleen de de school binnen te gaan. Tot de herfstvakantie lopen ouders daarom meestal nog mee naar het klaslokaal. De leerkrachten van de kleuters vangen hun leerlingen buiten op het plein op.

Tussen de middag blijven alle kinderen op school. Zij hebben een pauze van totaal 40 minuten. Zij eten in de eigen klas bij de leerkracht. Daarvoor of daarna gaan zij buiten spelen. Daarbij wordt toezicht gehouden door medewerkers van de school al of niet in combinatie met vrijwilligers die in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

De kinderen uit groep 3 t/m 8 hebben niet allemaal op dezelfde tijd pauze. We verdelen hen in twee groepen, zodat er voor alle kinderen voldoende speelruimte is op het plein. De kinderen uit groep 3 tot en met 8 spelen de buiten op het grote plein. De kleuters spelen op het plein bij de kleuteringang.