fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schooltijden

Ons lesrooster ziet er voor alle groepen als volgt uit:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur - 14.30 uur
woensdag: 08.30 uur - 12.30 uur

Vanaf 08:20 uur staat de deur open en mogen de kinderen naar binnen. De kleuters gaan met hun ouders naar binnen en nemen afscheid bij de deur van het lokaal. Met de ouders van nieuwe kleuters worden door de leerkracht individuele afspraken gemaakt over het meegaan in de klas. 

De ouders van kinderen in groep 3 mogen tot aan de herfstvakantie meelopen tot aan het lokaal. Daarna gaan de kinderen zelfstandig naar binnen. Ouders mogen altijd even meelopen om de leerkracht iets te vertellen dat belangrijk is om voor het begin van de schooldag te weten. Voor andere mededelingen en vragen hebben leerkrachten tijd aan het einde van een schooldag. 

De leerkrachten staan bij hun lokaal en begroeten elk kind dat binnenkomt. Van de kinderen uit groep 3 t/m 8 wordt verwacht dat zij zelf hun jas aan de kapstok hangen, hun eten en drinken in de daarvoor bestemde bakken doen en in het lokaal op hun stoel gaan zitten

Om 14:30 uur komen de kinderen van groep 3 t/m 8 zelfstandig naar buiten. De kleuterleerkrachten lopen met de kinderen mee naar buiten. Bij het ophalen van de kleuters verzoek ik u om via onze eigen opgang naar de kleuteringang te komen, of om binnendoor te lopen. OBS Het Anker heeft andere schooltijden. De kleuters van Het Anker spelen nog op het plein als onze school uitgaat. Het wordt als bijzonder storend ervaren als degenen die de kleuters komen ophalen tussen de spelende kleuters door lopen.