fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schooltijden

Ons lesrooster ziet er voor alle groepen als volgt uit:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur - 14.30 uur
woensdag: 08.30 uur - 12.30 uur

De kinderen uit groep 3 tot en met 8 spelen de ochtend buiten op het grote plein. Voor of na het buitenspelen eten en drinken zij iets in de klas. Groep 1-2 speelt op het plein bij de kleuteringang. 

Tussen de middag blijven alle kinderen op school. Zij hebben een pauze van totaal 40 minuten. Zij eten in de eigen klas bij de leerkracht. Daarvoor of daarna gaan zij buiten spelen. Daarbij wordt toezicht gehouden door medewerkers van de school al of niet in combinatie met vrijwilligers die in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

De kinderen uit groep 3 t/m 8 hebben niet allemaal op dezelfde tijd pauze. We verdelen hen in twee groepen, zodat er voor alle kinderen voldoende speelruimte is op het plein.