fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schooltijden

Ons lesrooster ziet er voor alle groepen als volgt uit:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur - 14.30 uur
woensdag: 08.30 uur - 12.30 uur

De buitendeuren worden vanaf 08:20 uur open gezet. De leerlingen mogen dan zelfstandig de school binnen komen. Voor de nieuwe leerlingen is het  nog best spannend om alleen de de school binnen te gaan. Ouders lopen daarom meestal de eerste week nog mee naar het klaslokaal. 

Tussen de middag blijven alle leerlingen op school. Zij hebben een pauze van totaal 40 minuten. Zij eten in de eigen klas bij de leerkracht. Daarvoor of daarna gaan zij buiten spelen. Daarbij wordt toezicht gehouden door medewerkers van de school al of niet in combinatie met vrijwilligers die in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

De leerlingen uit groep 3 t/m 8 hebben niet allemaal op dezelfde tijd pauze. We verdelen hen in twee groepen, zodat er voor alle leerlingen voldoende speelruimte is op het plein. De leerlingen uit groep 3 tot en met 8 spelen de buiten op het grote plein. De kleuters spelen op het plein bij de kleuteringang.