fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Hoofdluis

Hoofdluis is voornamelijk overdraagbaar via haar-haar-contact. Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor overdracht van hoofdluis via voorwerpen zoals beddengoed, jassen, petten etc. Het effect van een luizenzak op de verspreiding van hoofdluis is niet wetenschappelijk aangetoond. Wij maken daar dan ook geen gebruik van.

Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden verzoeken wij u uw eigen kind(eren) regelmatig te controleren op aanwezigheid van hoofdluis. Bij constatering van hoofdluis verzoeken wij u dit direct aan de leerkracht door te geven. Alle ouders worden vervolgens door ons geïnformeerd over de aanwezigheid van hoofdluis op school. Wij vragen hen hun eigen kind(eren) te controleren en zonodig te behandelen. Er wordt door ons geen persoonlijke informatie gedeeld over de leerling en de groep waarin de hoofdluis is geconstateerd.