fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kinder-MR

De Kinder-MR, ook wel leerlingenraad genoemd, wordt gevormd door de vertegenwoordigers uit groep 4 t/m 8. Na de kerstvakantie doet ook een vertegenwoordiger uit groep 3 mee. Onder begeleiding van een leerkracht denken deze leerlingen mee over het samen spelen en leren op school. Ook wordt hen gevraagd naar hun mening over de onderwijsverbeteringen die de school wil realiseren. De Kinder-MR vergadert vijf keer per schooljaar. Een leerkracht zit de vergadering voor; de vertegenwoordiger van groep 8 maakt de notulen. Ook de directeur is soms bij de vergadering aanwezig. De leerlingen bereiden de vergaderingen voor met hun eigen groep en koppelen datgene wat op de vergadering wordt besproken weer terug.