fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar wij voor staan

Onze missie:

CBS De Regenboog biedt kinderen

vanuit een levendige christelijke identiteit

een warme, veilige plek

waar met plezier veel geleerd wordt

en waar zij worden uitgedaagd om tot persoonlijke groei te komen.

 

Wij zijn een open christelijke school met aandacht voor normen en waarden. Vanuit onze levensovertuiging leren wij de kinderen goed om te gaan met elkaar en hechten wij waarde aan wederzijds respect. Dit betekent dat wij naar elkaar luisteren, met elkaar overleggen en voor elkaar zorgen. Wij geven expliciet aandacht aan levensbeschouwelijke vorming en vieringen.

Kinderen hebben ruimte nodig om zich te ontwikkelen, fouten te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Zij kunnen tot ontwikkeling komen als zij zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Ieder kind is voor ons uniek, wordt gezien en hoort erbij.

Leren is plezierig wanneer het onderwijs aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van kinderen, wanneer zij op hun eigen niveau worden uitgedaagd, hun talenten worden benut én wanneer zij invloed hebben op hun eigen leerproces. Wij vinden het belangrijk dat kinderen weten wat ze leren en trots zijn op hun ontwikkeling. 

Een goede relatie met kinderen en hun ouders/verzorgers is essentieel. Wij zien ouders als educatieve partners van de school en stemmen zo goed mogelijk op elkaar af in het belang van de ontwikkeling van de kinderen.

Onze school biedt een waarde(n)volle basis aan ieder kind en daarom luidt onze slogan: 

‘De Regenboog geeft kleur aan je toekomst!’