fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar wij voor staan

 

CBS De Regenboog biedt kinderen

vanuit een levendige christelijke identiteit

een warme, veilige plek

waar met plezier veel geleerd wordt

en waar zij worden uitgedaagd om tot persoonlijke groei te komen.

Vanuit de normen en waarden die bij onze levensovertuiging horen, leren wij de kinderen met aandacht en respect om te gaan met de ander. Dit betekent dat we met elkaar overleggen, naar elkaar luisteren en voor elkaar zorgen. 

Kinderen krijgen de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en fouten te maken. Zij kunnen tot ontwikkeling komen, doordat zij zichzelf mogen zijn en zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Ieder kind is voor ons uniek, wordt gezien en hoort erbij.

Wij maken leren plezierig door ons onderwijs aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en behoeften van kinderen, ze op hun eigen niveau uit te dagen, hun talenten te benutten en ze te betrekken bij hun eigen leerproces. Wij vinden het belangrijk dat zij weten wat ze leren en trots zijn op hun ontwikkeling. 

Wij werken vanuit de pedagogische driehoek ouder-kind-school en stemmen open en eerlijk op elkaar af in het belang van de ontwikkeling van de kinderen. Daarbij dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid, ieder vanuit onze eigen rol.

Motto

Op grond van bovenstaande kunnen wij concluderen dat wij een waarde(n)volle basis bieden aan ieder kind en daarom luidt onze slogan: 

De Regenboog geeft kleur aan je toekomst!

Onze kernwaarden zijn:

  • Veiligheid: Wij gedragen ons zo dat een ander zich veilig kan voelen.
  • Vertrouwen: Wij werken vanuit positieve verwachtingen en laten zien dat wij betrouwbaar zijn.
  • Verbinding: Teamleden, ouders en leerlingen werken samen vanuit een professionele relatie. Wij leren van en met elkaar.
  • Verantwoordelijkheid: Teamleden, ouders en leerlingen zijn samen verantwoordelijk, ieder vanuit hun eigen rol.