fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouder/kindgesprekken

Wij werken vanuit de cyclus startgesprek (september/oktober), voortgangsgesprek (februari) en eindgesprek (juni/juli). Bij het startgesprek zijn alle kinderen uitgenodigd. Bij het voortgangsgesprek en eindgesprek willen wij graag het gesprek voeren met de kinderen van groep 4 t/m 8 erbij. Vanaf deze groepen zijn de kinderen prima in staat om mee te praten over wat er goed gaat, wat er beter kan en hoe.

Het startgesprek plaats is een informele kennismaking tussen ouders, kind en de nieuwe leerkracht aan het begin van het schooljaar. Het gesprek gaat over hoe de eerste schoolweken zijn ervaren,we wisselen informatie uit over de school- en thuissituatie en wat we van elkaar verwachten. 

Het voortgangsgesprek vindt plaats in februari, na de CITO-Midden toetsen. We bespreken we met elkaar hoe het tot nu toe gaat op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.

Het eindgesprek vindt plaats in de laatste weken van het schooljaar. We kijken terug op het schooljaar en vooruit naar het volgende schooljaar. Wat hebben we dit jaar bereikt? Wat is afgerond? Wat wordt meegenomen naar volgend jaar?

In groep 8 is er in februari een adviesgesprek in plaats van een voortgangsgesprek. Er is geen eindgesprek.

Wij vinden het belangrijk om ook tussen de formele gesprekken door goed contact te houden met elkaar. In november zoeken de leerkrachten daarom even tussentijds contact. Uiteraard kun je als ouder ook altijd een gesprekje aanvragen op het moment dat je daar behoefte aan hebt. Daar hoef je niet terughoudend in te zijn. Vooral doen!