fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouder/kindgesprekken

Aan het begin van het schooljaar vindt een startgesprek plaats. Het doel van dit gesprek is een goede start te maken met elkaar en informatie uit te wisselen over de school- en thuissituatie. De kinderen vertellen waar ze goed in zijn, wat ze lastig vinden en wat ze van het schooljaar verwachten. We spreken verwachtingen naar elkaar uit en maken daar afspraken over. 

Het voortgangsgesprek vindt plaats in februari, na de CITO-Midden toetsen. In dit gesprek worden de tussentijdse resultaten besproken en evalueren we de doelen en de afspraken die we hebben gemaakt tijdens het eerste gesprek. 

Het eindgesprek vindt plaats in de laatste weken van het schooljaar. We evalueren de doelen die we ons aan het begin van het schooljaar hebben gesteld, kijken wat er is afgerond en wat moet worden meegenomen naar het volgende schooljaar. 

In groep 8 is er een adviesgesprek in plaats van een voortgangsgesprek. Er is geen eindgesprek.

Vanaf groep 4 worden de kinderen bij alle gesprekken uitgenodigd; voor jongere kinderen blijkt het vaak nog lastig om mee te praten over hun ontwikkeling. In dit Corona-tijdperk hebben we ervoor gekozen om de gesprekkencyclus digitaal te doen. We ontmoeten elkaar op een afgesproken tijdstip via Google Hangout.  

Wij vinden het belangrijk om ook tussen de formele gesprekken door goed contact te houden met elkaar. In november zoeken de leerkrachten daarom even tussentijds contact. Uiteraard kunnen ouders ook altijd een gesprekje aanvragen op het moment dat zij daar behoefte aan hebben.