fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze identiteit

CBS De Regenboog is een open christelijke school met aandacht voor normen en waarden. Vanuit onze levensovertuiging leren wij de kinderen goed om te gaan met elkaar en hechten wij waarde aan wederzijds respect. Dit betekent dat wij naar elkaar luisteren, met elkaar overleggen en voor elkaar zorgen. Als teamlid nemen wij daarin een voorbeeldrol aan.

Iedere dag maken we gebruik van de methode Kind op Maandag. Deze methode reikt (Bijbel-)verhalen aan en laat kinderen ontdekken wat deze verhalen hen te zeggen hebben. Soms lezen we een gedicht, maken we een tekening of hebben we een gesprek, en vaak zingen we liedjes. Elke dag sluiten we af met gebed. 

Wij maken onze identiteit ook zichtbaar door:

  • De dag te beginnen met het delen van lief en leed in de groep.
  • Het vieren van de christelijke feesten.
  • Het houden van een gezamenlijke maandviering waarin een thema centraal staat.
  • Aandacht te geven aan het thema van Kind op Maandag in de nieuwsbrief voor ouders.
  • Op de eerste zondag in februari met en voor onze leerlingen een kerk en schooldienst te verzorgen in één van de twee kerken in Heinenoord.