fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze identiteit

CBS De Regenboog is een open christelijke school met aandacht voor normen en waarden. Vanuit onze levensovertuiging leren wij de kinderen goed om te gaan met elkaar en hechten wij waarde aan wederzijds respect. Dit betekent dat wij naar elkaar luisteren, met elkaar overleggen en voor elkaar zorgen.

Wij maken onze identiteit zichtbaar door:

  • de dag te beginnen met het delen van lief en leed in de groep;
  • de viering van de christelijke feesten;
  • het houden van een gezamenlijke maandviering waarin een thema centraal staat;
  • aandacht te geven aan het thema van de maand in de nieuwsbrief voor ouders
  • in de groep te zingen, te bidden, verhalen uit de Bijbel te lezen en met elkaar te praten over wat dit betekent in ons dagelijks leven;
  • op de eerste zondag in februari met en voor onze leerlingen een scholendienst  te verzorgen in één van de twee kerken in Heinenoord;
  • als teamlid een voorbeeldrol aan te nemen.