fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze identiteit

CBS De Regenboog is een open christelijke school: iedereen die de identiteit van de school respecteert is welkom.

Vanuit de normen en waarden die bij onze levensovertuiging horen, leren wij de kinderen met aandacht en met respect om te gaan met de ander. Dit betekent dat we met elkaar overleggen, naar elkaar luisteren en voor elkaar zorgen.  Als teamlid nemen wij daarin een voorbeeldrol aan.

Iedere dag maken we gebruik van Trefwoord. In deze methode staat de leefwereld van kinderen centraal. Zij worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. De methode biedt verhalen, gedichten, liedjes en werkvormen om daarmee aan de slag te gaan. De schooldag sluiten we af met een gebed of een lied.

Wij maken onze identiteit ook zichtbaar door:

  • De dag te beginnen met het delen van lief en leed in de groep.
  • Te bidden met elkaar voor het eten.
  • Het vieren van de christelijke feesten.
  • Het houden van een schoolbrede maandviering waarin een thema centraal staat. De viering wordt steeds door een andere groep voorbereid.
  • Op de eerste zondag in februari met en voor onze leerlingen een kerk- en schooldienst  te verzorgen in één van de twee kerken in Heinenoord.

Een aantal ouders komt onderling bij elkaar in een ouder-gebedsgroep. Zij hebben een gebedskist gemaakt die elke week in een andere groep staat. De kinderen kunnen daar gebedspunten in doen die de gebedsgroep meeneemt in hun gebed voor onze school.