fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Aanmelding

Een kind mag vanaf de 4de verjaardag naar school en meedoen met het onderwijs. Het is voor ons prettig wanneer u uw kind rond zijn/haar 3de verjaardag aanmeldt. Dan weten wij op tijd hoeveel kinderen wij op school kunnen verwachten. 

Ouders die al een kind bij ons op school hebben, kunnen op school een informatiemapje opvragen met daarin

  • een inschrijfformulier
  • een vragenlijst over uw kind
  • een toestemmingsformulier i.v.m. privacygegevens.

Ouders die onze school nog niet kennen, kunnen een afspraak maken met de directeur (Erna van Dijk) voor een oriënterend gesprek en een rondleiding. Tijdens het gesprek krijgt u het informatiemapje mee. Een afspraak maken kan via het aanmeldformulier nieuwe leerling op deze website, of door telefonisch contact met de school op te nemen: 0186-601983.

Wanneer u besluit uw kind bij ons te willen aanmelden, levert u de formulieren ingevuld bij ons in. U ontvangt van ons vervolgens een bevestiging van inschrijving. 

Ongeveer acht weken voor de 4de verjaardag van uw kind neemt de kleuterleerkracht telefonisch contact met u op om vijf wenmomenten af te spreken. Ook wordt u door de intern begeleider uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om een goed beeld van uw kind te krijgen, zodat wij in ons onderwijs kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind.

Plaatsing 

Als er meerdere instroomgroepen zijn, wordt de keuze voor de groep door ons gemaakt op basis van groepsgrootte en samenstelling. Broertjes en zusjes worden niet bij elkaar geplaatst. Bij een tweeling kunt u uw voorkeur voor wel of niet bij elkaar plaatsen aangeven. 

Wij kunnen uw kind niet toelaten

  1. als u de godsdienstige overtuiging of levensvisie niet wilt respecteren;
  2. als er geen plaats is;
  3. als uw kind nog niet zindelijk is. In overleg met de huisarts, het jeugdteam en de school kunt u hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw kind dus zo snel mogelijk zindelijk is.

Het kan voorkomen dat wij bij de aanmelding voorzien dat wij niet kunnen voldoen aan hetgeen uw kind nodig heeft. Wij hebben dan de wettelijke verplichting samen met u te zoeken naar een meer geschikte school. Mocht dit niet lukken, dan kunnen wij uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie van het samenwerkingsverband. Deze Ondersteuningscommissie zal u dan verder helpen. 

Overstap vanuit een andere basisschool

Wanneer uw kind overstapt vanuit een andere basisschool is er voorafgaand aan plaatsing een gesprek met de intern begeleider om de zorgbehoefte van uw kind in kaart te brengen. Wij nemen ook altijd contact op met de school van herkomst in verband met de overdracht van informatie.