fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Verlof aanvragen

Kinderen in Nederland zijn vanaf vijf jaar leerplichtig. Dat betekent dat wij de kinderen vanaf die leeftijd elke dag op school verwachten. Kinderen tussen de vier en de vijf jaar gaan in principe ook iedere dag naar school, maar we begrijpen dat het schoolgaande leven in het begin soms erg intensief is. Zij mogen daarom af en toe een dagje thuis blijven. Wilt u dit tijdig aan de kleuterleerkracht doorgeven?

Extra verlof (vrije dagen buiten de schoolvakanties om) wordt alleen in bijzondere gevallen verleend. Meer informatie kunt u vinden via de volgende link. 

Voor het aanvragen van verlof kunt u het onderstaande formulier invullen.

Verlofaanvraag

Heeft uw kind al eerder (bijzonder) verlof gekregen dit schooljaar?

reden van verlof

* Velden met zijn verplicht