fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Verlof aanvragen

Extra verlof aanvragen 
Wanneer u extra verlof aan wilt vragen voor een leerplichtig kind (vanaf de leeftijd van 5 jaar), kunt u dit schriftelijk doen bij de directeur door middel van het formulier Aanvraag verlof. Dit formulier is te downloaden van onze website. Wij verzoeken u alle verlof op tijd aan te vragen, dat wil zeggen ten minste 2 maanden van tevoren. Een bezoek aan een (tand)arts wordt gezien als geoorloofd verzuim. U hoeft hiervoor geen verlofformulier in te vullen.

U mag een leerplichtig kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties om. Wanneer u door uw werk in geen enkele schoolvakantie met uw gezin op vakantie kunt, dan kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling. Daar zijn echter voorwaarden aan verbonden.

Voor gewichtige omstandigheden kan de schooldirecteur u toestemming geven als u voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar verlof vraagt. Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. Ook aan het verlof geven voor gewichtige omstandigheden, moet de school zich houden aan de richtlijnen van de Leerplichtwet.

Wanneer u uw kind zonder toestemming van school houdt, is de school verplicht dat verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. 

Op www.dienstgezondheidjeugd.nl vindt u alle informatie rondom het wel of niet mogen toekennen van extra verlof, waaronder een overzicht van gewichtige omstandigheden waarvoor wel en waarvoor geen extra verlof wordt toegekend. U kunt ook telefonisch contact met hen opnemen: 078 - 7708500.