fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR

De Medezeggenschapsraad vormt een belangrijke schakel tussen ouders en school. De MR heeft naar de schoolleiding een adviserende en controlerende taak. In de MR kunnen belanghebbenden meepraten over beleid dat hen aangaat. Op een aantal beleidsonderwerpen heeft de MR adviesrecht en op andere instemmingsrecht. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van datgene wat er speelt en daarop kunnen reageren.

Twee keer per schooljaar worden de klassenouders en een afvaardiging van de ouderraad door de MR uitgenodigd voor een klankbordbijeenkomst. Op deze bijeenkomst wordt gesproken over wat er goed gaat en wat er beter kan op school.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor alle ouders en medewerkers van de school. De data worden bekend gemaakt in de agenda van De WaardApp/de website. De vastgestelde notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op de website. 

De MR van onze school heeft vier leden: twee leden gekozen door de ouders (Matthew en Marco) en twee leden gekozen door het team van de school (Debbie en Naomi). Hieronder stellen zij zich voor. 

 ‘Ik ben Debbie Timmermans en ben al langer bekend met de rol als vertegenwoordiger van het personeel in een Medezeggenschapsraad. Ik ben sinds 2017 leerkracht op CBS De Regenboog en voorzitter van de MR’.

 ‘Ik ben Naomi Bout en werk sinds 2017 op CBS De Regenboog. Na vier jaar een rol te hebben gehad in de OR vanuit school, is het nu tijd om een stap te zetten naar de MR. Ik kijk ernaar uit om samen te werken en met elkaar goed onderwijs te vormen voor onze leerlingen.’

 'Mijn naam is Marco Hilboesen 39 jaar oud en woon samen met Michelle Jägers. Wij hebben samen 2 kinderen Luuk (7 jaar) en Lieke (4 jaar). Ik kijk er naar uit om samen met de overige MR leden te zorgen dat de kinderen zich veilig voelen op school, er goed onderwijs is en dat er een goede communicatie is tussen de school en de ouders.'

  'Mijn naam is Marlies Costerus-de Jong, getrouwd met Arjen Costerus. We hebben twee kinderen op de Regenboog, Juul in groep 4 en Pim in groep 1. Ik werk als klinisch verloskundige en echoscopiste in het IJssellandziekenhuis en ben sinds twee jaar lid van de ouderraad bij de Regenboog. Recentelijk heb ik mij opgegeven als MR lid om nog meer betrokken te zijn bij het wel en wee van de school. Het lijkt mij uitdagend en zinvol om met ouders, directie en de leraren te praten over het beleid, schoolorganisatie en de visie op het onderwijs. Ik vind het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, zich er veilig voelen en dat iedereen op zijn eigen niveau het beste uit zichzelf kan halen. Interactie met de ouders is belangrijk om te weten wat er speelt en wat de wensen zijn voor het welbevinden op school. Als er vragen, ideeën of tips zijn waarvan u denkt dat het onderwerpen zijn waarmee de MR iets zou kunnen doen, dan horen wij dat graag.'