fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vragenlijst veiligheid

Als onderdeel van het kwaliteitsbeleid van CSG De Waard worden jaarlijks vragenlijsten uitgezet onder medewerkers, ouders en leerlingen.

De vragenlijst sociale veiligheid wordt jaarlijks afgenomen onder de leerlingen van groep 5 t/m 8.

In april 2023 heeft 100% van deze leerlingen de vragenlijst ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van onze leerlingen.

  • De leerlingen geven de school voor veiligheid (Ik voel me veilig op school.) gemiddeld het rapportcijfer: 8,6.
  • De leerlingen geven de school voor welbevinden (Ik heb het naar mijn zin op school.) het rapportcijfer: 8,1.

Conclusie: Onze school wordt door de leerlingen als een veilige school gezien waar ze het goed naar hun zin hebben. Digitaal pesten, bedreigen en vernielen van spullen komen niet of nauwelijks voor. Een samenvatting van de uitslagen op de verschillende onderdelen van de vragenlijst vindt u als pdf op deze pagina.