fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vragenlijst sociale veiligheid

Als onderdeel van het kwaliteitsbeleid van CSG De Waard worden jaarlijks vragenlijsten uitgezet onder medewerkers, ouders en leerlingen.

De vragenlijst sociale veiligheid wordt jaarlijks afgenomen onder de leerlingen van groep 5 t/m 8.

In 2020 was de respons op de vragenlijst uitstekend: 93%. Doordat de vragenlijst door heel veel leerlingen is ingevuld (70 van de 75) geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van onze leerlingen.

  • De leerlingen geven de school voor veiligheid (Ik voel me veilig op school.) gemiddeld het rapportcijfer: 8,3.
  • De leerlingen geven de school voor welbevinden (Ik heb het naar mijn zin op school.) het rapportcijfer: 8,2.