fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Communicatie met ouders

Aan het begin van een schooljaar wordt aan alle ouders een nieuwsbrief en een activiteitenkalender gemaild. Ook wordt per groep een informatie-avond georganiseerd. De leerkrachten van de groep sturen aan het eind van elke week een weekbericht naar de ouders om te laten weten wat er in de afgelopen week is gedaan en wat er op het programma staat in de volgende week.

Voor het registreren van de gegevens van onze leerlingen, het bijhouden van hun ontwikkeling en het verwerken van hun resultaten gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van ParnasSys. Dit programma biedt de mogelijkheid om u als ouder/verzorger inzage te geven in de gegevens en de resultaten van uw kind(eren). Hiervoor is de applicatie Ouderportaal ontwikkeld. Het ouderportaal is bedoeld als instrument om inzicht te vergroten en samenwerking te versterken. U kunt inloggen in het ouderportaal van Parnassys met de gebruikersnaam die u via een mail ontvangt en het wachtwoord dat u zelf aanmaakt. 

Parro is een veilige communicatie-app die gekoppeld is aan het leerlingvolgsysteem Parnassys waardoor u alle school gerelateerde informatie binnen handbereik heeft. Met Parro kunt u de activiteiten van uw kind op school volgen. De schoolactiviteiten staan in de Parro-agenda en u ontvangt bijvoorbeeld foto's of andere updates vanuit de groep. Ook kunt u zich opgeven om mee te helpen bij activiteiten,  inschrijven voor ouder/kindgesprekken of een één op-één gesprekje met de leerkracht van uw kind voeren. Parro is te gebruiken op elk apparaat en op elk platform. Het is beschikbaar als app en als website.

Drie keer per schooljaar is er een ouder/kind/leerkrachtgesprek. Wij werken daarbij vanuit de cyclus startgesprek (oktober), voortgangsgesprek (februari) en eindgesprek (juni/juli). Vanaf groep 4 willen wij dat de leerlingen bij alle gesprekken mee komen. In deze groepen zijn de leerlingen prima in staat om mee te praten over wat er goed gaat, wat er beter kan en hoe. 

Ouders mogen altijd aan het begin van de dag mee naar binnen lopen om de leerkracht iets te vertellen dat belangrijk is om voor het begin van de schooldag te weten. Voor andere mededelingen en vragen hebben leerkrachten tijd aan het einde van een schooldag. U kunt ook een afspraak maken; de leerkracht heeft dan meer tijd om op uw vragen in te gaan. Vooral bij onduidelijkheden en zorgen geven wij de voorkeur aan een persoonlijk gesprek boven de mail.