fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tussenschoolse opvang

Wij hanteren een rooster waarbij alle leerlingen tussen de middag op school blijven. Om 12.05 uur eindigen de ochtendlessen. De leerlingen eten in de eigen klas onder toezicht van de leerkracht, die de maaltijd met gebed opent. Daarvoor of daarna spelen de leerlingen buiten onder toezicht van de pauzewacht. Om 12.45 uur beginnen de middaglessen weer.