fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tussenschoolse opvang

Tussen de middag blijven alle leerlingen op school. Zij eten in de eigen klas bij de leerkracht en spelen 25 minuten buiten. Tijdens het buiten spelen wordt toezicht gehouden door medewerkers van de school al of niet in combinatie met vrijwilligers die in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).