fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ziekmelden

Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, verzoeken wij u ons persoonlijk hiervan op de hoogte te stellen tussen 08.00 uur en 08:30 uur d.m.v. een telefoontje naar school: 0186 - 601983. (Dus niet per mail, app of Parro-bericht.) De leerkracht noteert de afwezigheid vervolgens in het leerlingvolgsysteem als geoorloofd afwezig. Wanneer wij geen melding van afwezigheid hebben ontvangen, bellen wij naar huis om navraag te doen.

Als een leerkracht ziek is, dan wordt direct geprobeerd voor vervanging te zorgen. Het volgende stappenplan wordt daarbij doorlopen:

  1. vervanging door de duo-leerkracht;
  2. vervanging door een andere leerkracht met een deeltijdbaan;
  3. vervanging door een leerkracht uit de vervangingspool van CSG De Waard;
  4. vervanging door een leerkracht vanuit een externe organisatie;
  5. de leerlingen worden verdeeld over andere groepen en krijgen een taak om zelfstandig aan te werken;
  6. de leerlingen worden naar huis gestuurd. 

Mocht het onverhoopt zo zijn dat tot stap 6 moet worden overgegaan, dan zullen wij u zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Als een leerkracht zich 's-morgens ziek meldt, kan het echter zijn dat u dit pas vlak voor schooltijd hoort, omdat eerst alle bovenstaande stappen worden doorlopen. Wanneer u geen mogelijkheden heeft uw kind thuis te houden of elders onder te brengen, dan vangen wij uw kind op en wordt hij/zij bij een andere groep ingedeeld.