fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Activiteiten

Gedurende het schooljaar vinden er op school regelmatig activiteiten plaats die gekoppeld zijn aan nationale themaweken, zoals:

 • De Week Tegen Pesten
 • De Kinderboekenweek
 • De Nationale Voorleesdagen
 • De Week van de Lentekriebels
 • De Week van het Geld

Daarnaast worden ook verschillende buitenschoolse activiteiten georganiseerd:

 • Schoolreis: De groepen 3 tm 8 gaan in september op schoolreis. De groepen 1 en 2 gaan in juni op schoolreis, zodat ook de leerlingen mee kunnen die in de loop van het schooljaar instromen in groep 1. De kosten van de schoolreisjes worden betaald uit de ouderbijdragen. De OR organiseert de schoolreis voor de groepen. De OR-leden gaan dan ook mee als begeleiding. Daar waar nodig wordt de begeleiding aangevuld met de ouders van de MR en de ouders die wekelijks helpen op school. Mochten er dan nog ouders nodig zijn, dan worden deze gevraagd via de leerkrachten.
 • Schoolvoetbaltoernooi: In maart kunnen de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 zich inschrijven voor het schoolvoetbaltoernooi. Dit toernooi wordt georganiseerd door de KNVB. De inschrijving en het vormen van teams wordt door de school gedaan. Het vervoer naar het toernooi en de begeleiding tijdens het toernooi regelen wij niet; deze vallen onder de verantwoordelijkheid van ouders.
 • Koningsspelen: De Koningsspelen vinden plaats op de laatste vrijdag voor de meivakantie. De spelen worden georganiseerd door de school i.s.m. de OR en hebben altijd een sportieve invulling.
 • Hoeksche Waard Landschap: Elke groep doet jaarlijks een activiteit uit het aanbod van Hoekschewaard Landschap, zoals een speurtocht of braakballen pluizen. De activiteiten vinden meestal plaats bij het natuurbezoekerscentrum Klein Profijt in Oud-Beijerland.
 • Kunstzinnige orientatie: In elke groep nemen de leerlingen actief deel aan workshops uit het lokale aanbod cultuureducatie in de Hoeksche Waard. 
 • Incidentele activiteiten: Regelmatig worden wij benaderd door bijvoorbeeld Hoeksche Waard Actief of regionale sportverenigingen om leerlingen kennis te laten maken met verschillende sportieve activiteiten. Daar staan wij altijd voor open. Het aanbod van activiteiten zal daarom per schooljaar en per groep verschillen.