fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
17
mei

Uitslag eindtoets groep 8

Gisteren is de uitslag van de IEP-Eindtoets binnen gekomen. Alle acht kinderen uit groep 8 hebben de toets goed gemaakt en we zijn dan ook trots op hen.

De schoolrapportage met de uitslagen van de IEP-toets vinden jullie als PDF in dit bericht. Hierin is te zien hoe onze school het doet t.o.v. het landelijk gemiddelde.

De eindtoetsscore van onze school is 81,4. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde (79,4).

De inspectie kijkt echter niet alleen naar de eindtoetsscore, maar naar het percentage leerlingen dat de referentieniveaus 1F en is/2F heeft behaald op de verschillende onderdelen: taalverzorging (spelling en leestekens), lezen (begrijpend lezen) en rekenen.

Wat zien we dan? 

  • 100% van onze leerlingen haalt 1F op alle onderdelen.
  • Op 2F en 1S scoren onze leerlingen bij lezen en rekenen boven het landelijk gemiddelde Bij taalverzorging is dat dit schooljaar niet het geval. We zullen de toetsgegevens analyseren om te zien waar dit door komt.

Toelichting op de referentieniveaus:

Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau.

2023-05-170700.Schoolrapport.pdf