fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
21
april

Schoolnieuws

Opbrengst Bag2school

De opbrengst van de Bag2school inzamelingsactie was deze keer is 404 kilo. Dit levert ons €121,20 op. Dit bedrag gaat in de gezamenlijke pot van de scholen voor het opknappen van het plein.

IEP-Eindtoets

Afgelopen week hebben de kinderen van groep 8 de IEP Eindtoets gemaakt. In februari kregen zij een schooladvies voor het voortgezet onderwijs en inmiddels zijn zij allemaal aangemeld bij een VO-school. Eind mei volgt de uitslag van de IEP-toets. Mocht dan blijken dat een leerling de eindtoets beter heeft gemaakt dan het schooladvies, dan kunnen wij dit advies naar boven aanpassen. Het advies wordt nooit naar beneden aangepast. 

Voor het nieuwe schooljaar, dus voor de huidige groep 7, gaat er iets veranderen. De eindtoets gaat doorstroomtoets heten en wordt al in februari afgenomen. Pas nadat de kinderen de uitslag van deze eindtoets hebben ontvangen, waarschijnlijk eind maart, krijgen ze een definitief schooladvies waarmee ze zich kunnen inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. Meer informatie volgt te zijner tijd.

Stand van zaken formatie 2023/2024

In schooljaar 2023-2024 zullen we de volgende groepen op school hebben:

  • Groep 1-2
  • Groep 3
  • Groep 4
  • Groep 5-6
  • Groep 6-7
  • Groep 8

Doordat we ervoor hebben gekozen om komend schooljaar maar 1 kleutergroep te maken, gaat een van de leerkrachten op een andere school van CSG De Waard werken. Welke leerkracht in welke groep komt, mag ik pas later in dit schooljaar aan jullie bekend maken.

Er is een vacature in groep 3 voor 2 à 3 dagen per week (in overleg met de duo-collega) en een in groep 8 voor 2 dagen per week. Deze vacatures zijn vandaag gepubliceerd.

Namens het team wens ik iedereen een fijne en zonnige meivakantie!