fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
5
april

Wonen in 't Groen

1 á 2 keer per jaar is er overleg tussen de projectontwikkelaar van Wonen in 't Groen en de directeuren van beide scholen in ons gebouw. Vanmorgen was er weer een overleg en werd bevestigd dat er 142 reguliere woningen worden gebouwd en 15 circulaire houten woningen (als pilot). Van de woningen in de eerste fase is 80% verkocht. Iets meer dan de helft daarvan is verkocht aan mensen die in Heinenoord of elders in de Hoeksche Waard wonen; de overige woningen aan mensen uit Barendrecht, Ridderkerk e.o. Het project is zo opgezet dat het een kinderrijke buurt zal gaan worden. De eerste toestroom van leerlingen kunnen we in het najaar van 2024 verwachten. De projectontwikkelaar zal kopers met kinderen verzoeken vroegtijdig aan te melden bij een van de scholen. De interim-directeur van Het Anker en ik gaan in overleg om af te stemmen hoe we proactief informatie gaan geven over beide scholen. De beperkte ruimte binnen het schoolgebouw is een bespreekpunt dat door de bestuurders van de Hoeksche School en CSG De Waard wordt opgepakt. De gemeente is op de hoogte gebracht van de verwachte stijging van leerlingenaantallen in Heinenoord. De komende tijd zijn er geen bouwwerkzaamheden te verwachten die belemmeringen geven in de verkeerssituatie. De werkzaamheden zullen op het bouwterrein zelf plaatsvinden.