fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
8
september

Afspraken groepsapp

In elke groep is er een klassenouder die een whatsapp groep beheert waar alle ouders/verzorgers van kinderen uit de groep aan deel kunnen nemen. Deze whatsapp groep is bedoeld voor schoolgerelateerde praktische zaken, afspraken en het verstrekken van informatie. Het delen van foto’s en filmpjes van kinderen in de groepsapp zonder toestemming van de ouders/verzorgers, is niet toegestaan.

De communicatie in een whatsapp groep kan soms tot verwarring of ergernis leiden. We willen ouders/verzorgers daarom vragen deze groepen niet te gebruiken voor privé gerelateerde zaken, één-op-één gesprekken, discussies, meningsverschillen of emotioneel geladen boodschappen. Het uiten van ontevredenheid over kinderen / onderwijspersoneel / de school of delen van informatie over een kind brengt onveiligheid voor alle betrokkenen met zich mee en is niet in het belang van samenwerking rond kinderen.