fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
16
juni

Gezocht: enthousiaste ouders voor de ouderraad

Wat doen we?
Samen met leerkrachten en ouders zorgen wij ervoor dat jouw kind een leuke schooltijd
heeft. Leren is en blijft de basistaak van de school, maar ook activiteiten er omheen maken
dat de basisschool voor jou en jouw kind een onvergetelijke tijd wordt. Dat is veel werk en
daarom hebben wij ook jouw hulp nodig!

Wie zijn wij?
De ouderraad bestaat uit (bij voorkeur) tenminste 8 ouders en 1 leerkracht. We vergaderen
5-6 keer per jaar en bespreken daar de activiteiten die geweest zijn en nog in de planning
staan. Ieder jaar maken we de begroting die onze penningmeester zorgvuldig in de gaten
houdt.
Er gaan dit schooljaar (na jarenlange inzet) 4 leden de OR verlaten, dus vanaf volgend
schooljaar zijn we hard opzoek naar nieuwe leden.

Wat doe je als OR-lid?
 Je bent aanspreekpunt voor één of meerdere van de activiteiten en/of werkt mee bij het
organiseren daarvan.
 Belangrijk is te weten dat je het nooit alleen hoeft te doen. Je kunt altijd een beroep doen
op één of meerdere leden van de ouderraad.
 Met elkaar zorgen we voor het versieren van de school met o.a. Sinterklaas en kerst.

Interesse?
Wij zijn een gezellig team van enthousiaste ouders, die er met elkaar een leuke schooltijd
voor alle kinderen van willen maken. Kom je ons team versterken of zijn er nog vragen?
Neem dan contact op met de OR via: or.deregenbooghn@csgdewaard.nl