fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
13
maart

Maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus

Zoals bekend volgen de scholen van CSG De Waard bij het voorkomen van de verspreiding van het corona-virus de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Vandaag is het kabinet in spoedberaad bijeen geweest en zijn er aanvullende maatregelen aangekondigd. Enkele van deze maatregelen hebben ook betrekking op het basisonderwijs:

 • Blijf thuis bij verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 
 • Mijd sociaal contact, in het bijzonder met kwetsbare personen.
 • Bezoek geen bijeenkomsten met meer dan 100 personen. 
 • Reis niet naar het buitenland en vermijd het openbaar vervoer.
 • Werk zoveel mogelijk thuis indien dit een optie is.  

Er is besloten de scholen open te houden. Er zijn weinig besmettingen op scholen en kinderen lopen een laag risico. Bovendien zijn de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van scholen groot en draagt het weinig bij aan het beperken van de verspreiding van het virus.

Dit besluit is voor CSG De Waard aanleiding om nadere maatregelen te nemen. 

Hygiëne

 • De schoonmakers zorgen voor het extra reinigen van deurklinken en dergelijke met desinfecterende middelen.
 • Op school volgen we de adviezen op om regelmatig handen te wassen, in de elleboog te hoesten of te niezen, papieren zakdoekjes te gebruiken en geen handen te schudden.
 • Er komen desinfecterende doekjes om regelmatig de chromebooks/toetsenborden te reinigen.
 • Er wordt gezorgd voor voldoende desinfecterende zeep en papieren handdoekjes.

 

Leerlingen

 • Kinderen die verkouden zijn of één van de volgende klachten hebben: hoesten, keelklachten of koorts, blijven thuis.
 • Excursies of schoolreisjes buiten de Hoeksche Waard gaan tot aan de mei-vakantie niet door.
 • Vanuit school nemen kinderen voorlopig niet deel aan allerlei grootschalige evenementen.
 • Kinderen die geen klachten hebben zijn leerplichtig en komen dus gewoon naar school.

 

Ouders

 • Leerlingen mogen naar school gebracht worden, ouders leveren de kinderen op het schoolplein af en gaan niet mee naar binnen.
 • Er komen zo min mogelijk volwassenen de school binnen, vooral mensen die direct contact met kinderen hebben (luizenpluizers, leesmoeders, hulpouders, enz.).
 • Ouders informeren de school over ziekteverschijnselen bij hun kinderen en bellen met de huisarts als de klachten erger worden.

 

Vragen?

In de komende dagen kan de situatie veranderen. We vragen u de berichtgeving goed te blijven volgen. 

Voor algemene informatie verwijs ik u naar de website van het RIVM: www.rivm.nl . Er is ook een speciaal telefoonnummer voor vragen over het coronavirus: 030-2749111.

Voor specifieke vragen over het beleid van CSG De Waard of over de school kunt u terecht bij de directeur van de school.

Wij houden de landelijke berichtgeving goed in de gaten. Als er nieuwe situaties ontstaan waarmee de scholen rekening moeten houden, dan zullen we hiernaar handelen en u daarvan op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groet,

E.Tuk

Voorzitter College van Bestuur