fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Aan ouders/verzorgers worden verschillende vrijwillige ouderbijdragen gevraagd:

Schoolfonds

Van alle ouders wordt een bijdrage voor het schoolfonds gevraagd. Hiermee worden activiteiten betaald, zoals de jaarlijkse schoolreis, het sinterklaasfeest, het voorleesontbijt en de vieringen van Kerst en Pasen. De school ontvangt voor deze activiteiten geen vergoeding van de overheid, maar wil ze wel graag aanbieden aan de kinderen. De ouderbijdrage bedraagt €41,50 per kind per schooljaar. Aan het begin van het schooljaar krijgt u via de ouderraad een brief waarin u wordt verzocht de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. 

De ouderbijdrage is vrijwillig. Dat wil zeggen dat wij geen kinderen zullen weigeren of zullen uitsluiten van schoolactiviteiten wanneer de ouders de bijdrage niet betalen. Het wordt voor ons alleen wel moeilijker om leuke activiteiten voor de kinderen te kunnen blijven organiseren. Wanneer betaling in één keer voor u een probleem is, kunt u contact opnemen met de directeur van de school om een afspraak te maken over betalen in termijnen. 

Schoolkamp

Voor het schoolkamp van groep 8 in september wordt aan ouders/verzorgers een extra betaling gevraagd. De hoogte van dit bedrag ligt rond de €95,-. Ook deze ouderbijdrage mogen wij niet verplicht stellen. Het niet betalen van deze bijdrage kan echter wel gevolgen hebben voor het meegaan met het schoolkamp. Wanneer het kunnen betalen van de kosten van het schoolkamp een probleem opleveren, kunt u contact opnemen met de directeur voor overleg.

Schoolfoto

Elk schooljaar worden schoolfoto's gemaakt van uw kind en de groep van uw kind. U krijgt een code waarmee u de foto's zelf online kunt bestellen. Het is niet verplicht om de foto's af te nemen.