fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR Algemeen

De Medezeggenschapsraad vormt een belangrijke schakel tussen ouders en school. De MR heeft naar de schoolleiding een adviserende en controlerende taak. In de MR kunnen belanghebbenden meepraten over beleid dat hen aangaat. Op een aantal beleidsonderwerpen heeft de MR adviesrecht en op andere instemmingsrecht. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van datgene wat er speelt en daarop kunnen reageren.

De MR van onze school heeft vier leden: twee leden gekozen door de ouders (Matthew en Kathinka) en twee leden gekozen door het team van de school (Debbie en Kees). Hieronder stellen zij zich voor. De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor alle ouders en medewerkers van de school. De data worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief.

 ‘Ik ben Debbie Timmermans en ben al langer bekend met de rol als vertegenwoordiger van het personeel in een Medezeggenschapsraad. Ik ben sinds 2017 leerkracht op CBS De Regenboog en voorzitter van de MR’.

 ‘Ik ben Kees Weeda en ben bezig aan mijn tweede termijn in de Medezeggenschapsraad. Ik werk nu al weer 10 jaar op CBS De Regenboog. Mijn hart ligt al heel lang bij de kleuters. Ik ben geboren in Heinenoord en heb zelf nog op CBS De Regenboog gezeten.’

'Mijn naam is Matthew van Geene. Ik ben getrouwd met Wietske van Geene. We hebben 4 kinderen waarvan er op dit moment 3 naar de Regenboog gaan. De tijd die onze kinderen doorbrengen op de basisschool is super belangrijk voor de vorming van hen voor nu en voor later. Veiligheid, geborgenheid en acceptatie zijn dingen die gewoon geregeld moeten zijn op een iedere school. Ik ben van mening dat een transparante communicatie tussen school en ouders/kinderen  van groot belang is en ook gewoon haalbaar.'

'Mijn naam is Kathinka Bouman. Ik woon met Arno en onze twee kinderen Elin en Jonas in Heinenoord. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school. De schooltijd is een belangrijke periode in het leven van een kind, waar kinderen en ouders met veel plezier op terug moeten kunnen kijken. Ook is het een periode waarin een kind een enorme ontwikkeling doormaakt. Hierbij is het van groot belang dat de omgeving veilig en vertrouwd is en dat zowel de kinderen als de ouders dat als zodanig ervaren. Door deelname aan de MR, hoop ik hier een bijdrage aan te kunnen leveren.'