fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR

De Medezeggenschapsraad vormt een belangrijke schakel tussen ouders en school. De MR heeft naar de schoolleiding een adviserende en controlerende taak. In de MR kunnen belanghebbenden meepraten over beleid dat hen aangaat. Op een aantal beleidsonderwerpen heeft de MR adviesrecht en op andere instemmingsrecht. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van datgene wat er speelt en daarop kunnen reageren.

Twee keer per schooljaar worden de klassenouders en een afvaardiging van de ouderraad door de MR uitgenodigd voor een klankbordbijeenkomst. Op deze bijeenkomst wordt gesproken over wat er goed gaat en wat er beter kan op school.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor alle ouders en medewerkers van de school. De data worden bekend gemaakt in de agenda van De WaardApp/de website. De vastgestelde notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op de website. 

De MR van onze school heeft vier leden: twee leden gekozen door de ouders (Matthew en Marco) en twee leden gekozen door het team van de school (Debbie en Naomi). Hieronder stellen zij zich voor. 

 ‘Ik ben Debbie Timmermans en ben al langer bekend met de rol als vertegenwoordiger van het personeel in een Medezeggenschapsraad. Ik ben sinds 2017 leerkracht op CBS De Regenboog en voorzitter van de MR’.

 ‘Ik ben Naomi Bout en werk sinds 2017 op CBS De Regenboog. Na vier jaar een rol te hebben gehad in de OR vanuit school, is het nu tijd om een stap te zetten naar de MR. Ik kijk ernaar uit om samen te werken en met elkaar goed onderwijs te vormen voor onze leerlingen.’

 'Mijn naam is Matthew van Geene. Ik ben getrouwd met Wietske van Geene. We hebben 4 kinderen waarvan er op dit moment 3 naar de Regenboog gaan. De tijd die onze kinderen doorbrengen op de basisschool is super belangrijk voor de vorming van hen voor nu en voor later. Veiligheid, geborgenheid en acceptatie zijn dingen die gewoon geregeld moeten zijn op een iedere school. Ik ben van mening dat een transparante communicatie tussen school en ouders/kinderen van groot belang is en ook gewoon haalbaar.'

 'Mijn naam is Marco Hilboesen 39 jaar oud en woon samen met Michelle Jägers. Wij hebben samen 2 kinderen Luuk (7 jaar) en Lieke (4 jaar). Ik kijk er naar uit om samen met de overige MR leden te zorgen dat de kinderen zich veilig voelen op school, er goed onderwijs is en dat er een goede communicatie is tussen de school en de ouders.'

Notulen van de vergaderingen