fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR Algemeen

De Medezeggenschapsraad vormt een belangrijke schakel tussen ouders en school. De MR heeft naar de schoolleiding een adviserende en controlerende taak. In de MR kunnen belanghebbenden meepraten over beleid dat hen aangaat. Op een aantal beleidsonderwerpen heeft de MR adviesrecht en op andere instemmingsrecht. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van datgene wat er speelt en daarop kunnen reageren.

De MR van onze school heeft vier leden: twee leden gekozen door de ouders (Karin en Kathinka) en twee leden gekozen door het team (Debbie en Kees). Hieronder stellen zij zich voor. De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor alle ouders en medewerkers van de school. De data worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief.

 ‘Ik ben Debbie Timmermans, 42 jaar en ben bekend met de rol als leerkracht geleding van een Medezeggenschapsraad. Ik ben leerkracht van groep 6 op CBS De Regenboog en voorzitter van de MR’.

 ‘Ik ben Kees Weeda en zit nu voor het 4e jaar in de Medezeggenschapsraad. Ik ben 59 jaar en werk nu al weer 7 jaar op de Regenboog. Mijn hart ligt al heel lang bij de kleuters. Ik ben geboren in Heinenoord en heb zelf nog op CBS De Regenboog gezeten.’

 ‘Ik ben Karin van Soest, 38 jaar, getrouwd met Luc van Soest en moeder van Ise (groep 6), Sep (groep 3) en Siem (groep 1/2a). Ik ben werkzaam als leerkracht van groep 3/4 op Basisschool De Steiger in Stampersgat. Ik ben in 2017 begonnen aan mijn eerste schooljaar als ouderlid van de MR in de rol van secretaris’.

'Mijn naam is Kathinka Bouman. Sinds 3,5 jaar woon ik met Arno en onze twee kinderen Elin en Jonas in Heinenoord. Elin is 5 jaar en zit in klas 1/2b en Jonas is 2 jaar. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school. De schooltijd is een belangrijke periode in het leven van een kind, waar kinderen en ouders met veel plezier op terug moeten kunnen kijken. Ook is het een periode waarin een kind een enorme ontwikkeling doormaakt. Hierbij is het van groot belang dat de omgeving veilig en vertrouwd is en dat zowel de kinderen als de ouders dat als zodanig ervaren. Door deelname aan de MR, hoop ik hier een bijdrage aan te kunnen leveren.