fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar wij voor staan

Onze missie luidt:

CBS De Regenboog biedt kinderen vanuit een levendige christelijke identiteit een warme, uitdagende en veilige plek waar met plezier veel geleerd wordt.

Een warme, veilige, maar ook uitdagende omgeving is essentieel om tot ontwikkeling te komen. CBS De Regenboog biedt geborgenheid. Voorwaarden hiervoor zijn oprechte aandacht, rust, duidelijkheid, structuur, ruimte voor creativiteit, eigenheid en humor. Een goede relatie met kinderen en hun ouders/verzorgers is daarbij noodzakelijk. Wij zien ouders als educatieve partners van de school en proberen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen in het belang van de ontwikkeling van de kinderen.

Leren is plezierig wanneer talenten worden benut, wanneer kinderen op hun eigen niveau worden uitgedaagd, weten waaraan ze werken en trots zijn op hun ontwikkeling. Dit vraagt om diversiteit in aanbod en om hoge ambities, en om een leeromgeving die hierop is ingericht.

Belangrijke peilers zijn voor ons:

Kinderen Ouders School
Plezierig om op school te zijn Positieve benadering Rustig, gestructureerd, prettig
Veilige omgeving, veilig klimaat Openheid, gelijkwaardigheid Leren van elkaar en met elkaar
Tot hun recht komen, eigenheid Samenwerking, verbinding Werken aan kwaliteit
Aandacht voor talent en diversiteit Weten wat er speelt Oog voor de toekomst
Betrokkenheid Actief betrokken Zelfbewust, reflecterend
Invloed op en inzicht in eigen leerproces Goed geïnformeerd Samenwerken met elkaar
Effectief benutten van onderwijstijd Ambassadeurs van de school Laagdrempelig
Trots en gemotiveerd Inbreng, medezeggenschap Goede resultaten
Vorming en toerusting voor de toekomst Gedeelde verantwoordelijkheid Maatschappelijk georiënteerd
Uitgedaagd, nieuwsgierig, zelfstandig Waardering Positief, trots