fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolplan

Het schoolplan is een document waarin de school het beleid beschrijft dat zij voert om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen en te bewaken. In het schoolplan staat niet alleen het onderwijskundige beleid beschreven; ook het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg komen aan bod. Scholen zijn verplicht om elke vier jaar een schoolplan te schrijven. Een schoolplan wordt ter instemming aan de medezeggenschapsraad voorgelegd. Het bestuur stelt vervolgens het schoolplan vast. De inspectie ziet toe op de inhoud en de uitvoering van het schoolplan.