fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Plusaanbod

Binnen school

De leerlingen die meer lesstof aan kunnen, maken binnen de groep gebruik van de verrijkingsstof en plusmaterialen. Een aantal kinderen uit groep 5 tot en met 8 kan worden geselecteerd om één keer in de week buiten de groep te werken aan het verbreden van hun ontwikkeling. Zij worden daarbij uitgedaagd op een manier die niet in het verlengde ligt van het aangeboden schoolwerk

Buiten school

Voor de scholen van CSG De Waard is er een regionale plusklas: ‘De Kangoeroeklas’. In de Kangoeroeklas wordt onderwijs aan excellente leerlingen verzorgd voor wie meer uitdaging naast de reguliere lessen nodig is. Meerbegaafde kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben zij behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen.

Leerlingen kunnen deelnemen als zij kenmerken van hoogbegaafdheid of een hoge intelligentie hebben waarbij zij hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden.

Leerlingen kunnen vanaf groep 5 voor de kangoeroeklas in aanmerking komen. De intern begeleider meldt deze kinderen aan bij de plaatsingscommissie van de Kangoeroeklas. Deze commissie besluit welke kinderen in aanmerking komen voor de Kangoeroeklas. Plaatsing in de kangoeroegklas is in principe voor 1 of 2 jaar. 

Uitgebreide informatie over de Kangoeroeklas kunt u vinden op de website van CSG De Waard.