fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingvolgsysteem

Wij leggen de gegevens van onze leerlingen en hun ontwikkeling vast in het leerlingvolgsysteem Parnassys. Ouders kunnen door in te loggen in het ouderportaal de algemene gegevens en de absentie van hun kind(eren) inzien en de resultaten van de toetsen volgen.

Twee keer per schooljaar krijgen de kinderen een rapport mee, in februari en in juli. Er zijn geen rapportgesprekken na het meegeven van het rapport, omdat wij werken vanuit de cyclus startgesprek, voortgangsgesprek en eindgesprek. In deze gesprekken wordt de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen besproken.

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders/verzorgers én de kinderen uit groep 3 t/m 8 uitgenodigd voor een startgesprek. Het doel van dit gesprek is een goede start te maken met elkaar en informatie uit te wisselen over de school- en thuissituatie. De kinderen vertellen waar ze goed in zijn, wat ze lastig vinden en wat ze van het schooljaar verwachten. We spreken verwachtingen naar elkaar uit en maken daar afspraken over. Ouders/verzorgers krijgt ook een boekje mee met informatie over de werkwijze in het leerjaar. Voor de ouders/verzorgers van groep 1 en 2 is er aan het begin van het schooljaar een informatieavond in plaats van een individueel startgesprek.

Het voortgangsgesprek vindt plaats in februari na de CITO-Midden toetsen. In dit gesprek worden de tussentijdse resultaten besproken en evalueren we de doelen en de afspraken die we hebben gemaakt tijdens het eerste gesprek. Dit gesprek vindt plaats zonder de kinderen.

Het eindgesprek vindt plaats in de laatse weken van het schooljaar. We evalueren de doelen die we ons aan het begin van het schooljaar hebben gesteld, kijken wat er is afgerond en wat moet worden meegenomen naar het volgende schooljaar. Bij dit gesprek zijn de kinderen er wel weer bij.

In groep 8 is er een adviesgesprek in plaats van een voortgangsgesprek. Er is geen eindgesprek.

Tussen de gesprekken door kan uiteraard altijd een afspraak worden gemaakt met de leerkracht voor een gesprek..