fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

IB-ers

De intern begeleider is samen met de directie verantwoordelijk voor de ondersteuning van de kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben op het gebied van leren en/of gedrag. Zij volgt de ontwikkeling van de kinderen en bespreekt deze met de leerkrachten. Daarnaast coordineert zij de ondersteuning die nodig is en onderhoudt zij het contact met het samenwerkingsverband.

De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten door mee te kijken in de groep en hen te adviseren. Ook neemt zij individuele toetsen af en voert zij zorggesprekken met ouders, kinderen en leerkrachten. 

Elke woensdag is er van 08:30 uur tot 09:30 uur een inloopspreekuur, waarop ouders zonder afspraak binnen kunnen lopen voor korte vragen over de ondersteuning die de school biedt. Voor onderwerpen die meer tijd kosten is het beter een persoonlijke afspraak te maken

Onze intern begeleider heet Sandra Frank. Haar e-mailadres is: s.frank@csgdewaard.nl.