fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

IB-er

De intern begeleider (ib'er) is verantwoordelijk voor het zorgbeleid en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Zij onderzoekt de hulpvraag en kijkt samen met de leerkrachten en ouders wat een passende oplossing is. Ook ondersteunt zij de leerkrachten door mee te kijken in de groep en hen te adviseren ten aanzien van hun pedagogisch en didactisch handelen. Indien nodig voert zij zorggesprekken met ouders en externe hulpverleners. De intern begeleider monitort de extra zorg die kinderen nodig hebben en onderhoudt contacten met het samenwerkingsverband en met externe hulpverleners. Regelmatig heeft zij overleg met de schoolmaatschappelijk werkende en een jeugdverpleegkundige cq jeugdarts vanuit JGZ  binnen het ZorgAdviesTeam. Voordat een kind wordt besproken in dit ZAT-overleg vindt afstemming met ouders plaats.

Onze intern begeleider is Jessica de Jong.

Haar mailadres is: j-dejong@csgdewaard.nl. (Let op: tussen voorletter en achternaam staat een streepje i.p.v. een punt.)

Op dinsdag en woensdag werkt zij als intern begeleider. Op donderdag en vrijdag is zij ook op school, maar geeft zij les in groep 8.