fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

IB-er

De intern begeleider is samen met de directie verantwoordelijk voor de ondersteuning van de leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben op het gebied van leren en/of gedrag. Zij volgt de ontwikkeling van deze kinderen en bespreekt deze met de leerkrachten. Daarnaast coordineert zij de ondersteuning die nodig is en onderhoudt zij het contact met het samenwerkingsverband.

De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten door mee te kijken in de groep en hen te adviseren. Ook neemt zij individuele toetsen af en voert zij zorggesprekken met ouders, leerlingen en leerkrachten. Heeft u vragen over de leerlingenzorg in het algemeen of een vraag over de begeleiding van uw kind kunt u altijd langslopen of een afspraak maken.

Onze intern begeleider heet Sandra Frank. Zij werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.

Haar e-mailadres is: s.frank@csgdewaard.nl.