fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

IB-er

De intern begeleider (ib'er) is verantwoordelijk voor het zorgbeleid en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over leerlingen. Zij onderzoekt de hulpvraag en kijkt samen met de leerkrachten en ouders wat een passende oplossing is. Ook ondersteunt zij de leerkrachten door mee te kijken in de groep en hen te adviseren ten aanzien van hun pedagogisch en didactisch handelen. Indien nodig voert zij zorggesprekken met ouders en externe hulpverleners. De intern begeleider monitort de extra zorg die leerlingen nodig hebben en onderhoudt contacten met het samenwerkingsverband en met externe hulpverleners. Regelmatig heeft zij overleg met de schoolmaatschappelijk werkende en een jeugdverpleegkundige cq jeugdarts vanuit JGZ  binnen het ZorgAdviesTeam. Voordat een kind wordt besproken in dit ZAT-overleg vindt afstemming met ouders plaats.

Debbie Timmermans is onze intern begeleider. Zij werkt op maandag en vrijdag bij ons.

Debbie is per mail te bereiken via: d.timmermans@csgdewaard.nl.