fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kinder-MR

De kinder-MR, ook wel leerlingenraad genoemd, wordt gevormd door de vertegenwoordigers uit groep 4 t/m 8. Onder begeleiding van een leerkracht denken deze leerlingen mee over het samen spelen en leren op school. Een keer in de zes weken wordt een korte vergadering gehouden. Een leerling uit groep 8 zit de vergadering voor. De notulen worden gemaakt door de secretaris; dit is een leerling uit groep 7. De directeur is bij het begin van de vergadering aanwezig om een terugkoppeling te geven op de notulen. De leerlingen koppelen datgene wat is besproken weer terug naar hun eigen groep.