fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kinder-MR

De kinder-MR, ook wel leerlingenraad genoemd, wordt gevormd door de vertegenwoordigers uit groep 4 t/m 8. Onder begeleiding van een leerkracht denken deze leerlingen mee over het samen spelen en leren op school. Een keer in de zes weken wordt een korte vergadering gehouden. De leerkracht zit de vergadering voor. De notulen worden gemaakt door de secretaris; dit is een leerling uit groep 8. Ook de directeur is bij de vergaderineng aanwezig. De leerlingen koppelen datgene wat is besproken weer terug naar hun eigen groep.