fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 7

Wij zijn een groep 7 van 19 kinderen. 

Juf Naomi werkt heel de week bij ons in groep 7.

Op maandag en donderdag gymmen wij. Op maandag gymmen wij samen met groep 8 bij juf Leonie. Op donderdag gymmen wij ook samen met groep 8 maar dan bij juf Debbie. 

In groep 7 hebben wij een druk rooster, namelijk: rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, estafette, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, muziek, Kwink en knutselen/tekenen. 

In groep 7 krijgen wij drie keer per week huiswerk. Op dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast krijgen wij ook toetsen voor de volgende vakken: geschiedenis, aardrijkskunde (ook topografie) en Engels. Dit jaar moeten wij ook een spreekbeurt houden en een werkstuk maken. 

Dit jaar werken wij ook iedere week zelfstandig aan onze weektaak. Die krijgen wij op maandag en leveren wij op vrijdag in. Bij de weektaak krijgen wij opdrachten voor taal, spelling en rekenen. 

Wij gaan er met elkaar een fijn jaar van maken! 

Nieuws van groep 7

5
oktober

Uitje naar de Peerdegaerdt

7

Op vrijdag 5 oktober is groep 7 naar de Peerdegaerdt in Stri...

13
september

Schoolreis Efteling

7

Hier een aantal foto's van onze schoolreis naar de Efteling....