fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 7

Hallo allemaal,

 

Welkom op de pagina van groep 7. Wij zijn een groep van 30 kinderen. Deze groep heeft 12 jongens en 18 meiden. 

Onze juf is Juffrouw Naomi. De juf werkt de hele week bij ons in groep 7. 

Dit jaar gymmen wij op dinsdag van 13.00 uur t/m 13.45 uur en op donderdag van 12.15 uur t/m 13.00 uur. Wij krijgen dit jaar voor het eerst gym van een groepsleerkracht. Op dinsdag krijgen wij gym van juf Lana en op donderdag van meester Johan. Deze gymleerkrachten werken voor Regiekr8. 

Dit jaar hebben wij in de klas ook voor een half jaar een meester. Dit is meester Bram. Meester Bram is stagiaire onderwijsassistent. Hij begeleidt kleine groepjes kinderen, voert opdrachten uit in de klas en helpt natuurlijk ook in de klas. 

Dit jaar werken wij weer aan verschillende vakken, zoals: rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, schrijven, lezen, verkeer, Engels, muziek en handvaardigheid. Dit jaar hebben wij er ook een nieuw vak bij, namelijk: studievaardigheden. De methode voor dit vak heet 'Blits'. Hierin gaan wij verschillende tektsen lezen, grafieken en plattegronden aflezen, e.d. Hierover maken wij dan verschillende opdrachten. Voor de vakken natuur, geschiedenis en aardrijkskunde hebben wij dit jaar een nieuwe methode, namelijk: natuurzaken, tijdzaken en wereldzaken. 

In groep 7 gaan wij ook met een werkmap werken. In onze werkmap zit heel veel werk. Hierin zit namelijk onze weektaak, opdrachten voor ons doel en extra werkbladen per vak. De weektaak krijgen wij iedere maandag in onze postvak. Voor de weektaak moeten wij opdrachten maken voor rekenen, taal, spelling, schrijen en lezen. Dit moeten wij op vrijdag weer inleveren. 

Daarnaast proberen wij in groep 7 natuurlijk hard te werken, zodat er tijd overblijft voor leuke spelletjes tussendoor. Bewegen in de klas vinden wij ook heel belangrijk! 

Hieronder bij 'Nieuws van groep 7' kunt u het komend jaar verschillende nieuwsberichten vinden over dingen die wij in de klas en op school mogen doen. 

 

Groetjes, 

De kinderen en de juf van groep 7. 

Nieuws van groep 7

Groep 7 heeft nog geen nieuws gepubliceerd