fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Website en app

Aan de website is een app gekoppeld die u kunt gebruiken op uw smartphone. U kunt de app downloaden bij de Appstore of Playstore (Zoek op CSG De Waard.). wij gebruiken de app om nieuwsberichten te delen. Op de app kunt u ook aangeven dat u pushberichten wilt ontvangen als er nieuws is. De website en app hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat de ouders aan de school hebben opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in ons administratiesysteem Parnassys. Elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig is.

Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt automatisch de toegang. Op deze manier hebben alleen ouders/verzorgers van onze leerlingen toegang tot de specifieke school en groepspagina's met foto's van leerlingen. U vult daartoe eenmalig een formulier in waarin we u om toestemming vragen om foto's te mogen plaatsen op het openbare deel en/of het beveiligde deel van onze website/app. Als u hier bezwaar tegen hebt, dan kunt u dit aangeven.

Ons website-adres is: https://deregenbooghn.csgdewaard.nl/