fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vragenlijst sociale veiligheid

Als onderdeel van het kwaliteitsbeleid van CSG De Waard worden jaarlijks vragenlijsten uitgezet onder medewerkers, ouders en leerlingen. De vragenlijst sociale veiligheid wordt jaarlijks afgenomen onder de leerlingen van groep 5 t/m 8.

In 2019 was de respons op de vragenlijst uitstekend: 95% . Doordat de vragenlijst door heel veel leerlingen is ingevuld (83 van de 87) geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van onze leerlingen.

Onze leerlingen geven de school voor veiligheid gemiddeld het cijfer: 8,4Daarmee scoort de school goed

De leerlingen geven de school voor welbevinden het rapportcijfer: 8,5.