fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Uitslag enquêtes

Als onderdeel van het kwaliteitsbeleid van CSG De Waard worden jaarlijks vragenlijsten uitgezet onder medewerkers, ouders en leerlingen. In schooljaar 2017/2018 is onder de leerlingen van groep 5 t/m 8 de vragenlijst sociale veiligheid afgenomen.

De respons op de vragenlijst was uitstekend: 91% . Doordat de vragenlijst door heel veel leerlingen is ingevuld (75 van de 82) geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van onze leerlingen.

De school scoort als geheel een 3,50 op een 4-puntsschaal. Dit is een ruim voldoende score.

De leerlingen geven de school voor veiligheid gemiddeld het cijfer: 8,3.

Hun welbevinden (Ik heb het naar mijn zin op school.) waarderen zij met een: 7,8.

Uit de vragenlijst komen de volgende sterke kanten van de school naar voren:

  • De algemene veiligheidsbeleving.
  • De psychische veiligheid.
  • Het omgaan met de materiële zaken.

Het enige punt dat aandacht vraagt is de score op het item: Ik durf er iets van te zeggen als kinderen mij pesten.