fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolmelk

De overheid wil kinderen stimuleren om gezond te eten en te drinken en geeft daarom sinds 1977 subsidie op halfvolle melk. U kunt uw kind(eren) opgeven voor een abonnement op Schoolmelk via www.schoolmelk.nl