fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolmelk

De producten van Schoolmelk kunnen door de school worden aangeboden. U kunt u als ouder zelf een abonnement afsluiten en uit het assortiment dat de school aanbiedt een product voor uw kind kiezen. Schoolmelk voorziet de school van een ‘abonneelijst’. Dit is een lijst waarop alle kinderen staan die een abonnement Schoolmelk hebben en welk product ze moeten krijgen. 

Op de eerste dag na een vakantie wordt er geen schoolmelk aangeboden.

U kunt uw kind(eren) opgeven voor een abonnement op Schoolmelk via www.schoolmelk.nl